Demonstratiepas.nl

Welkom...

Op deze website zullen wij de belangrijkste wetten behandelen die betrekking hebben voor bij een demonstratie of manifestatie. Iedere politieagent, boa of diender behoren deze regels te kennen. Een demonstratie kan in eerste instantie niet worden verboden of ingeperkt als deze ordelijk verlopen waarbij de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Agenten dienen een demonstratie of manifistatie dan ook zo goed mogelijk te faciliteren.

DE GRONDWET

De grondwet is een fundamenteel recht die voor alle burgers is, en waar overheden niet zomaar inperkingen op kunnen aanbrengen. Dit recht heb je, en hoef je niet te verdienen. De overheid heeft een beperkte mogelijkheden om uw grondrechten in te perken. Bijvoorbeeld bij een ramp. Het inperken moet dan ook van korte duur zijn en proportioneel.

IK BEN HIER OP PERSOONLIJKE TITEL

Er is sprake van een Openbare manifestatie wanneer meerdere personen in het openbaar een mening uiten, waarbij het uiten van deze mening centraal staat. De Wet Openbare Manifestaties (Wom) is van toepassing wanneer er een betoging of demonstratie wordt gehouden. Eenmansacties vallen niet onder de Wom. Volgens de Grondwet artikel 7 lid 3 heeft niemand vooraf toestemming nodig om gedachten of gevoelens te uiten.
Een eenmansactie mag gepaard gaan met een observant, dat kan iemand zijn die uw demonstratie filmt

Bronnen:
Wet Openbare Manifestaties (Wom)
Grondwet

2 RECHT OP VREEDZAAM DEMONSTREREN

Art 6,7 en 9 grondwet

Vreedzame demonstranten mogen niet worden aangehouden alleen omdat ze een verbod of vordering overtreden of het protest niet hebben aangemeld. Het recht op demonstreren, betogingen te organiseren of eraan deel te nemen ligt vast in artikel 6 en 9 (lid2) van de Grondwet. Het recht op vrijheid van meningsuiting in artikel 7 van de Grondwet. Een demonstratie hoeft volgens de Grondwet niet aangemeld te worden. Een aangemelde demonstratie kan door de burgemeester worden beperkt bij gevaar voor openbare orde, verkeersveiligheid en volksgezondheid volgens de Wet Openbare Manifestaties. Daarbij kan een Noodbevel of een Noodverordening worden ingezet.

Bronnen:
Grondwet
Noodbevel
Noodverordening
Openbare Manifestaties

IDENTIFICATIE MAG ALLEEN MET REDEN GEVRAAGD WORDEN

In Nederland bestaat een identificatieplicht. De politie mag niet zomaar om je identificatie vragen, daar moet een reden voor zijn. In Nederland bestaat geen draagplicht, wel een toonplicht. Hoewel je niet verplicht bent om je identificatiebewijs altijd bij je te dragen ben je wel verplicht deze te kunnen tonen wanneer daar om gevraagd wordt. In de praktijk zul je je identificatiebewijs dus wel altijd bij je moeten dragen.

Bronnen:
Identificatieplicht

Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
Identiteitsbewijs

VRAAG POLITIE OM LEGITIMATIE

Een agent moet zich kunnen legitimeren wanneer daar om gevraagd wordt en de situatie dat toelaat.
Dat betreft geen burgeridentificatie maar identificatie als agent in functie bv door het dienstnummer.

Bronnen:
Ambtsinstructie:

EEN ALGEHEEL DEMONSTRATIE VERBOD MAG NIET

Zelfs als een demonstratie is verboden maar vreedzaam verloopt, moet de politie het gebruik van geweld vermijden.
Als de inzet van geweld wel nodig is, bijvoorbeeld om zichzelf en anderen te beschermen, dan moet dat minimaal en proportioneel zijn.

Bronnen:
Amnesty:
Demonstratievrijheid (vrijheid van betoging) en politieoptreden
Gedragscode voor wetshandhavers:
Basisbeginselen van gebruik van geweld en vuurwapens door wetshandhavers:
Politie, Ambtsinstructie

BEROEP JE OP JE ZWIJGRECHT EN BEANTWOORD GEEN VRAGEN

Je kunt niet verplicht worden om middels het beantwoorden van vragen aan je eigen veroordeling mee te werken.
Een verdachte wordt nooit onder ede gehoord, en is niet verplicht om de waarheid te vertellen.

Bronnen:
Wetboek van Strafvordering artikel 29